Menu

Senaste kommentarerna

Följ Bergsbloggen

bloglovin

Följ Bergsbloggen

Följ Bergsbloggen via email

Fyll i din emailadress, så får du uppdateringar via din mailbox

Gör som 1 annan, prenumerera du med.

Bergsledare.com på Facebook

Klicka på bilden

Klicka på bilden

Besökare:


Hit Counter provided by Los Angeles Windows

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Om Bergsmeditationen

Bergsmeditationen

All fakta om Bergsmeditationen är hämtad från Terrys hemsida

Bergsmeditationens historik

Grundaren Terry Evans har i många år arbetat med ämnena fantasi och intuition och den roll de spelar i vårt liv. BM började utvecklas tack vare Terrys personliga intresse och erfarenhet inom dessa områden. Därefter har fortgående försök visat att BM möjliggör för användaren att utveckla en relation till sin inre omedvetna värld.

BM är ett verktyg som tjänar individen och kan ge ett bidrag inom området mänsklig utveckling. På ett personligt plan har den här tekniken gjort det möjligt för Terry att svara på många frågor och lösa många problem genom att tillåta kombinationen av intellekt och känslor att samarbeta.

BM har sedan slutet av 90-talet introducerats på Island och i Sverige, där den för många har blivit ett accepterat verktyg för utveckling. Den har också fått fotfäste i Storbritannien

Bergsmediationens syfte

 • BM är en teknik för att utveckla känslomässig intelligens.
 • BM är ett verktyg för att utveckla intuitionens språk.
 • BM är en teknik för personlig utveckling som tillåter användaren att upptäcka sin egen sanning.
 • BM är ett sätt att upptäcka positiv dold potential.
 • BM ger dig inte lösningar utan hjälper dig att finna dem genom att erbjuda dig ett val.
 • BM säger inte vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel. Den hjälper helt enkelt individen att förstå mer om sig själv.
 • BM är en metod för att förstå sina egna känslor och den effekt de har på vår inre och yttre verklighet. Den hjälper deltagaren att tydligt sätta ord på känslorna.
 • BM är ett sätt att skapa ett språk som härrör från individens känslomässiga struktur. Detta tillåter användaren att ge ett äkta bidrag baserat på vilka de är och inte vad de tror de förväntas vara.
 • BM kan förbättra kommunikationen i ett affärsmöte eller vid utvecklingen av arbetslag.
 • BM kan förbättra det sätt varpå vi relaterar yrkesmässigt, socialt eller hemma och ger oss därmed bättre livskvalitet.
 • BM ger oss tillgång till den enorma känslomässiga skattkista som många av oss hittills inte har kunnat känna igen, utnyttja och utveckla.
 • BM används i en gruppsituation och skapar därför aspekter av hur vi handskas med vår vardagsverklighet.
 • BM kan när man väl har lärt sig den användas på egen hand.Vad erbjuder dessa nycklar?Alla de här nycklarna tillsammans erbjuder valmöjligheter som gör att vi kan lämna beteendemönster bakom oss som inte längre tjänar våra personliga mål.

Hur kan BM användas?

 • När BM används individuellt kan den vara till god hjälp när man förbereder sig för den kommande dagen.
 • BM är bäst när den används i grupp om högst sju personer, samordnad av en auktoriserad bergsledare. Detta passar dem som vill träffas på regelbunden basis och arbeta med den här metoden.
 • BM kan användas för att identifiera en grupp- eller individuell dynamik på en intensivkurs.
 • BM kan användas för att identifiera roller och medfödda resurser inom en grupp med särskild yrkesinriktning eller inom någon annan form av gruppstruktur.

Hit Counter provided by Los Angeles Windows